KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT, cài đặt ứng dụng VssID cho người dân trên địa bàn TP Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT, cài đặt ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số – VssID” tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn