KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả Lợn Châu Phi

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả Lợn Châu Phi