KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn