Kết quả bước đầu của một cuộc vận động

Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ được LLVT thành phố Bắc Kạn thực hiện trên tất cả các mặt hoạt động công tác. 05 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 04 nội dung của cuộc vận động.  Mỗi nội dung có ý nghĩa vai trò khác nhau nhưng luôn thống nhất với nhau, là điều kiện thuận lợi để mỗi quân nhân học tập, rèn luyện phấn đấu xứng đáng là người Quân nhân cách mạng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Với Thượng úy Triệu Văn Giang ở Ban Chính trị thì khi thực hiện cuộc vận động anh đã xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Chính yếu tố này đã giúp anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị là trợ lý tuyên huấn. Thượng úy Triệu Văn Giang, Trợ lý tuyên huấn Ban chính trị Ban CHQS Thành phố Bắc Kạn cho biết tôi luôn tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy đơn vị quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động sâu rộng trong đơn vị nói riêng cũng như trong lực lượng vũ trang nói chung, thường xuyên tu dương phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm đều đăng ký học tập  và làm theo Bác bằng những việc cụ thể nhất, gắn với chức trách nhiệm vụ tập chung vào những nội dung còn yếu còn hạn chế từ đó kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội chưa phù hợp trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

          Cùng với Thượng úy Triệu Văn Giang, tất cả các cá nhân tập thể trong Ban CHQS TP Băc Kạn đều nỗ lực thực hiện tốt cuộc vận động. Trong đó Phát huy truyền thống đoàn kết quân  dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Trong đơn vị “Đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tập thể, cá nhân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

          Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thường xuyên coi trọng việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho mọi quân nhân về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là khâu then chốt trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.Theo đó, cấp ủy đưa nội dung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vào trong nghị quyết lãnh đạo, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nằm trong kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì đơn vị. Đồng thời, có biện pháp thiết thực nắm vững tình hình mọi mặt, giải quyết, xử lý dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, vấn đề nảy sinh; gắn xây dựng nền nếp chính quy với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực.

          Để tạo môi trường thuận lợi, khơi dậy ý thức trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy Ban CHQS TP Bắc Kạn đã chú trọng phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Đơn vị cũng đã trích một phần kinh phí để tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, panô, khẩu hiệu, cây cảnh… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đơn vị thường xuyên duy trì ngày chính trị văn hóa tinh thần, thực hiện nền nếp đối thoại dân chủ, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của “hòm thư góp ý” kịp thời giải quyết những tâm tư, vướng mắc, xây dựng không khí đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Nhờ thực hiện tốt nội dung này, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị đã có bước chuyển biến toàn diện, vững chắc. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị luôn giữ vững được sự ổn định, không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý và mất an toàn giao thông. Thượng tá Chu Đức Huê, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết: Thực hiện cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ cụ Hồ” đạt được nhiều kết quả quạn trọng, có nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng xứng đáng với truyền thống của dân tộc của địa phương.

          Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân một ý chí, hàng năm lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực phối hợp thực hiện phong trào“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong huấn luyện thường xuyên kết hợp làm công tác dân vận,  lực lượng vũ trang thành phố đã huy động gần 4.200 lượt người tham gia, tu sửa 22.580m đường liên thôn, đào đắp được khoảng 1.200 m3 đất đá, nạo vét được 6.600m kênh mương nội đồng; tu sửa 10 nhà văn hóa thôn, tổ; thăm , tặng quà cho các gia đình chính sách, dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết. Qua những việc làm này đã được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, nhân dân đánh giá cao góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân và thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn.

          Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Cuộc vận động này đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải thực chất hơn nữa, đi sâu hơn nữa vào các hoạt động của đơn vị. Do đó, quá trình tổ chức thực hiện cần sự quan tâm, hướng dẫn của Đảng ủy quân sự các cấp, sự  phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ đảng viên Ban CHQS thành phố để  đạt được những kết quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo./.