Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên 06 tháng đầu năm 2022

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng đảng là then chốt. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng đạt một số kết quả khả quan:

Đảng bộ đã tổ chức cho toàn Đảng bộ học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các kế hoạch và chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quán triệt các chương trình công tác trọng tâm của thành phố, quán triệt chuyên đề năm 2022  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc đưa Bắc Kạn phát triển và bền vững”. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Định hướng tuyên truyền cho các chi, đảng bộ, đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Đảng uỷ, các ban Chi uỷ (chi bộ) đã triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022 tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn các chi bộ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và triển khai đăng ký các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2022. Đảng ủy phường đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành ủy chuẩn y kết nạp 02 quần chúng vào Đảng; hướng dẫn hồ sơ kết nạp Đảng cho 04 quần chúng. Đảng ủy phường đã xét và lập danh sách đề nghị Thành ủy Bắc Kạn xét và trao huy hiệu từ 40 năm đến 60 năm tuổi Đảng cho 08 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường, hiện nay đã trao huy hiệu đảng cho 04 đồng chí. Khối dân vận đã nắm chắc mọi tình hình diễn ra trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc của quần chúng nhân dân về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xây dựng trụ sở các cơ quan, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thanh Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lý Văn Sương, tổ 9.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, sáu tháng đầu năm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ  trên địa bàn tiếp tục phát triển. Phường chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc các văn bản của UBND tỉnh, UBND thành phố, về quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường hiện có 230 hộ (tăng 14 hộ so với cùng kỳ năm 2021). Kế hoạch giao thu ngân sách phường năm 2022 là: 7.950.000.000 đồng. UBND phường đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, của cán bộ thuế, thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, tận thu các nguồn thu có ở địa bàn. Ước thu hết tháng 6/2022 là: 3.183.108.000đ/7.950.000.000đ đạt 40% kế hoạch. Kế hoạch giao chi ngân sách phường đầu năm 2022 là: 5.137.600.000đ. UBND ph­ường đã thực hiện tốt việc phân bổ chi ngân sách năm 2022, ước chi hết tháng6/2022 là: 1.942.000.000đ/5.137.600.000đ đạt 37,79% kế hoạch.

Phường có diện tích nông, lâm nghiệp nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, UBND phường vẫn chỉ đạo nhân dân đã tận dụng theo từng điều kiện để trồng các loại rau màu, trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng sản xuất và công tác bảo vệ rừng được chủ rừng thường xuyên quan tâm. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ dân phố tham gia phát triển chăn nuôi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục của phường phát triển. Vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của 02 nhà trường. Đối với trường Mầm non: Tổng số học sinh có 13 lớp với 411 trẻ. Đối với trường Tiểu học: có 24 lớp học, tổng số 816 học sinh (tăng 42 em so với năm học 2020-2021; trong đó có 04 học sinh khuyết tật học hòa nhập). Cả hai trường đều tổ chức dạy và học theo đúng quy định của ngành giáo dục; thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố, UBND thành phố, UBND phường về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Duy trì và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trạm Y tế phường giữ vững các chuẩn của bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia. Từ đầu năm đã khám và điều trị bệnh tại Trạm y tế cho 28 lượt người; kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 1.421 học sinh 02 trường học. Trẻ từ 6 -> 60 tháng tuổi được uống VitaminA là 677/678 trẻ đạt 99,8%. Trạm Y tế phối hợp với cán bộ chuyên môn UBND, tổ dân phố lập danh sách và đề nghị Trung tâm y tế thành phố tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định. Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành thành phố thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP đối với 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn phường không có người sinh con thứ ba.

Do diện tích đất nông – lâm nghiệp nhỏ hẹp, người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng thu nhập hộ gia đình.

Phường chủ động phát động các Cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Năm 2022, toàn phường có 1.978/1.978 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 100%; 12/12 Tổ dân phố đăng ký danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, đạt 100% ; phường đăng ký danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công; chi trả các chế độ, chính sách theo quy định. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; công tác an sinh xã hội.

Ban CHQS phường duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác QP-QSĐP năm 2022; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn; đảm bảo an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Công tác đảm bảo ANCT-TTATXH được ổn định và giữ vững. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố đã tham gia bảo vệ Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ở địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2022, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và Thành phố; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phấn đấu Đảng bộ đạt TSVM, 85 % các chi bộ đạt HTT nhiệm vụ trở lên. Chỉ đạo các chi  bộ  tổ chức  thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoạt động theo kế hoạch của từng ngành đã đề ra. Tăng cường kiểm tra các nguồn thu, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, cán bộ thuế, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu trên giao. Vận động nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đẩy mạnh công tác chăn nuôi. Duy trì thực hiện có hiệu quả  lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác quân sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022./.

Triệu Biển