Kết quả, kinh nghiệm bước đầu trong tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở

Tính đến ngày 09/5/2022, toàn thành phố Bắc Kạn có 8/9 Hội CCB cấp xã, phường đã tổ chức Đại hội theo đúng quy trình, quy định, đủ nội dung, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế, an toàn tuyệt đối, được cấp chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nông Thị Nga – Bí thư Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên chúc mừng BCH Hội CCB phường khóa IX, nhiệm kỳ 2022 -2027

Một trong những kết quả nổi bật là Đại hội đã tiếp tục khẳng định: Các thế hệ CCB thành phố Bắc Kạn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trunh thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, “Cựu nhưng không cũ”, tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới phương pháp, tác phong, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin yêu. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đội ngũ CCB trên địa bàn thành phố đã tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, gìn giữ an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm ở địa phương với nhiều mô hình rất hiệu quả. Nhiều hội viên tích cực đầu tư, đổi mới vật nuôi, cây trồng,… làm kinh tế, chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào… của Trung ương, địa phương và tổ chức Hội, nhất là trong hiến đất làm các công trình dân sinh, giải phóng hành lang an toàn giao thông, các dự án trọng điểm; tu sửa đường giao thông liên xã, liên thôn; xây dựng các loại quỹ, xóa nhà tạm, dột nát cho hội viên nghèo; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích quyền lợi cho hội viên, nhất là trong phối hợp rà soát, đổi thẻ, mua thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo quy định được các cấp Hội thực hiện tốt…Để có kết quả đó, trước hết, Thường trực Hội CCB thành phố đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/7/2021 về việc lãnh đạo Đại hội Hội CCB cấp cơ sở và Đại hội đai biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Từ thực tiễn tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở trên địa bàn thành phố cho thấy: Các Hội CCB xã, phường đã thực hiện đúng nội dung, từ khâu chuẩn bị các văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội. Tại Đại hội, các hội viên thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng và thống nhất cao. Đại hội diễn ra an toàn về mọi mặt.”

Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Hội CCB thành phố xem xét thấy cần vận dụng thực hiện một số vấn đề sau:  Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, nên khoảng 1/2 ngày là phù hợp. Để làm được điều đó, đòi hỏi chương trình làm việc phải thực sự khoa học, chặt chẽ về nội dung, logic; cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội phải có năng lực, kỹ năng cao, nhất là trong công tác bầu cử. Về bầu các chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới, thiết nghĩ không nhất thiết tổ chức ngay mà nên để sau một ngày Ban Chấp hành tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu theo quy định.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội nên có bản toàn văn gửi đại biểu hoặc hội viên dự và bản rút gọn trình bày trước Đại hội. Bản rút gọn, nên ngắn gọn, súc tích, đảm bảo trình bày khoảng 20 – 25 phút. Về tham luận, mỗi văn kiện nên có 02 – 03 đại biểu phát biểu bằng văn bản và thời lượng từ 5 -7 phút.

Về triệu tập đại biểu dự Đại hội, những cơ sở Hội tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập tham dự nên có 2 phương án:  tối đa – khi tình hình dịch bệnh cho phép. Hạn chế, thậm chí tối thiểu – khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khi thực hiện phương án nào thì Ban Chấp hành phải báo cáo, xin ý kiến cấp ủy địa phương cùng cấp, lãnh đạo Hội cấp trên trực tiếp để có quyết định cho phù hợp. /.

Minh Cường