Khai giảng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch

(backancity.gov.vn)- Sáng 24/6, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức khai giảng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự có Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm bổ sung, cập nhật những kiến thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cấp ủy.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong 04 ngày học tập và nghiên cứu (từ 24/6 – 27/6), các học viên sẽ được giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trao đổi 8 chuyên đề gồm: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay. Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương hiện nay. Báo cáo thực tiễn địa phương “Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thành phố Bắc Kạn từ nay đến năm 2030” .

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch

Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các giảng viên truyền đạt những vấn đề trọng tâm, gắn lý luận với thực tiễn để học viên tiếp cận nhanh chóng, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của vị trí quy hoạch trong nhiệm kỳ tới. Ban Quản lý Lớp bồi dưỡng thường xuyên quản lý, điều hành theo quy chế, quy định; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Ban Cán sự cùng với Ban Quản lý Lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm nội quy, các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của Lớp bồi dưỡng. Các học viên nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy; tập trung thời gian, trí tuệ hoàn thành tốt chương trình học tập; tích cực trao đổi, thảo luận, nhận thức rõ, sâu sắc hơn những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn…/.

Minh Cường