Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới tháng 11 năm 2015 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Bắc Kạn

Đây là lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới được tổ chức theo Kế hoạch hàng năm của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố được tổ chức từ ngày 04/11/2015 đến hết ngày 13/11/2015 với 60 học viên là đảng viên mới của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Bắc Kạn. Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới sẽ giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó mỗi đảng viên mới phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức.

Đồng chí Trịnh Đình Sính – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đến dự và phát biểu một số nội dung đối với lớp học quán triệt Trung tâm bồi dưỡng chính trị cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt lớp học; Các đồng chí giảng viên chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy, lên lớp truyền đạt tốt các bài giảng cho các đồng chí học viên; đồng thời mong muốn các đồng chí học viên tập trung lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu các bài giảng để lĩnh hội được những kiến thức cần thiết để sau khi hoàn thành chương trình của lớp học các đồng chí đảng viên mới sẽ phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.