Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thành phố Bắc Kạn lần thứ I năm 2015Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thành phố Bắc Kạn lần thứ I năm 2015

Phát biểu khai mạc hội diễn đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Bắc Kạn lần thứ nhất năm 2015 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hư­ơng Bắc Kạn, qua đó nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua công tác, lao động và học tập theo g­ương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa ph­ương trong năm 2015.

Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó chủ tịch UBND thành phố,

Trưởng BTC Hội diễn phát biểu khai mạc

Tham gia hội diễn lần này có 17 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị và 8 xã, phường trên địa bàn. Với chủ đề “Bắc Kạn – Thành phố trẻ” các tiết mục tham gia hội diễn đợt này tập trung vào nội dung ca ngợi Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê h­­­ương, đất nước, con ngư­­­ời Bắc Kạn …Thông qua Hội diễn lần này nhằm phát hiện những tài năng nghệ thuật trong các cơ quan, đơn vị và địa phương, đồng thời đây là cơ hội để các đơn vị, địa phương giao lưu học hỏi lẫn nhau trong công tác.

Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Đức Xuân


Tiết mục múa: “Những chiến công thầm lặng” – Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Đức Xuân


 

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Bắc Kạn lần thứ I năm 2015 diễn ra từ 09 – 14 /5/2015./.