Khai mạc Hội nghị tập huấn Hoạt động Thiếu nhi ở địa bàn dân cư – Hè năm 2016

Trong thời gian 02 ngày,  các học viên sẽ được tiếp cận với nhiều nội dung quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thiếu nhi ở địa bàn dân cư, như: định hướng nội dung hoạt động hè, quán triệt tổ chức tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; hướng dẫn xây dựng và tổ chức các mô hình hoạt động hè cho thiếu nhi qua các chuyên đề: “chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và rèn luyện kỹ năng tổ chức trò chơi; học các bài hát mới và thực hành dân vũ…

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản, định hướng mô hình hoạt động, tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và điều kiện của địa phương. Thông qua các mô hình hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu nhi, giúp thiếu nhi có sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú, trong dịp hè.