Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Sáng ngày 17/12, HĐND Thành phố Bắc Kạn đã khai mạc Kỳ họp thứ 11, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn. Cùng dự có UBMTTQ thành phố, Ủy viên UBND, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể  và đại diện cử tri 08 xã, phường.

 Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2020, trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid -19, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đã tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh sản xuất, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Cụ thể, Thương mại dịch vụ chiếm 56,9 % trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/ năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 4.368 tấn; có 206/200 ha diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/ ha/năm; Quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, khuyến khích các tổ chức kinh tế, cá nhân đăng ký thực hiện các sản phẩm mới và nâng hạng 11 sản phẩm OCOP; địa phương thành lập mới 06 hợp tác xã; trồng rừng đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 65, 79%; tổng đàn gia cầm đạt trên 315.000 con; đàn gia súc đạt 872/836 con;  có thêm 01 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I; có 520/500 lao động được đào tạo việc làm; tỷ lệ người dân đóng bảo hiểm y tế đạt 92,23%; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn đa chiều đạt 0,25%/năm; Thành phố được Tỉnh thẩm tra hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác đối thoại, tiếp tục công dân tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, giải quyết dứt điểm được các vụ việc vướng mắc, kéo dài, cơ bản tạo được sự đồng thuận của nhân dân; công tác cải cách có nhiều chuyển biến tích cực, cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đạt 98,65%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thành phố theo mức độ 3 đạt 70%; mức độ 4 đạt 25%; Công tác quốc phòng, quân sự được củng cố; tình hình an ninh, chính trị được giữ vững; …

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt được, thành phố có 11/65 chỉ tiêu không đạt. Trong đó, thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra; nguồn thu ngân sách chưa đảm bảo cân đối; dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng lớn đến Thương mại – dịch vụ, thu hút đầu tư; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không đạt mục tiêu đề ra; dịch tả lợn Châu phi tái phát từ tháng 5/2020 phần nào gây khó khăn cho việc tái đàn lợn; việc lấn chiếm không gian kỹ thuật tại một số khu dân cư chưa được chỉ đạo thực hiện dứt điểm, một số trường học đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn tình trạng quá tải; việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước ở một số nơi hiệu quả chưa cao…

Năm 2021, thành phố Bắc Kạn xây dựng các mục tiêu trọng tâm phấn đấu thực hiện như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 155,5 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.250 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.900 tấn; thành lập mới 02 hợp tác xã; có 02 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên; có 01 mô hình HTX kiểu mới điển hình vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi giá trị; có 03 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; tỷ lệ thu gom rác thải ở đô thị đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải ở khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%; xây dựng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 95%; tỷ lệ thôn, tổ đạt khu dân cư văn hóa trên 75%; duy trì tỷ lệ công trực tuyến được cung cấp theo mức độ 3 là 70%, mức độ 4 là 50%; chỉ tiêu tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng  là 100%; tỷ lệ điều tra, khám phá 85%; tai nạn giao thông đường bộ giảm…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: trong điều kiện khó khăn chung, thành phố đã cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, tuy nhiên thành phố cũng phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân chưa đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 đề ra. Tại kỳ họp này, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các đại biểu HĐND thành phố  tập trung thảo luận khách quan, chủ động đề xuất giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; địa phương nghiên cứu, từng bước cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ các cấp; tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò của chính quyền cơ sở, lãnh đạo các phòng, ban thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, Chỉ thị 05,…

Theo nội dung, chương trình Kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 17 – 18/12/2020./.

Triệu Biển – Minh Cường