Khám tư vấn sức khỏe tim mạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

     

Truyền thông chăm sóc sức khỏe

 Thông qua chương trình giúp cho mọi người bổ sung nhiều kiến thức để tự chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là các kiến thức điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, lao động phù hợp với từng lứa tuổi, nhằm phòng tránh các bệnh lý về tim mạch. Qua đó, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.