Khánh thành Nhà văn hóa tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng

Là một trong những công trình được xây dựng theo chương trình hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng của UBND thành phố Bắc Kạn, Công trình Nhà văn hóa tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng được xây dựng trên diện tích 300m2, trong đó diện tích xây dựng 121 m2 và được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện chiếu sáng, quạt gió… với tổng kinh phí trên 240 triệu đồng. Trong đó UBND thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ sự đóng góp của các hộ gia đình trong khu dân cư. Sau 04 tháng thi công, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng nguyện vọng và tạo điều kiện để bà con trong khu dân cư thuận lợi hơn trong hội họp, giao lưu sinh hoạt cộng đồng.