Khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, nghe đại diện Ban Quản lý dự án và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung, đồng thời khảo sát thực địa 3 dự án. Cụ thể: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dưng và Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng do UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư với diện tích đất dự kiến thu hồi là 49.900m2, trong đó có 22.453m2 đất trồng lúa; Dự án kè chống xói lở bờ hữu sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng do UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư, diện tích đất dự kiến thu hồi 16.00 m2, trong đó đất trồng lúa là 8.600m2; Dự án xây dựng cầu Đồi Kỳ, thành phố Bắc Kạn do UBND thành phố làm chủ đầu tư, diện tích đất dự kiến thu hồi là 6.000m2, trong đó đất trồng lúa là 2.000m2.

          Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn, hiện cả 3 dự án trên chưa triển khai trên thực địa, việc thu hồi đất, trong đó có đất lúa là cần thiết để phục vụ thi công các dự án trên. Thông qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ  xem xét thẩm tra, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất có phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các dự án, phục vụ cho Kỳ họp tháng 12 của HĐND tỉnh khóa IX./.