Khảo sát, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chiều 15/10, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương do đồng chí Trần Văn Môn – Phó chánh Văn phòng Điều phối làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Bắc Kạn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Dương Quang và xã Nông Thượng, Đoàn thẩm định đã họp đánh giá, xem xét về đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành xây dựng NTM.

Đoàn đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn

Theo đó, Đoàn thẩm định đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong xây dựng NTM. Mặc dù có điểm xuất phát thấp, nhưng đến nay, thành phố đã đạt hầu hết các tiêu chí NTM, hạ tầng nông thôn, đô thị ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân được nâng cao. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân, đến hết năm 2019, thành phố Bắc Kạn đã có 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đến nay, 100% đường xã, liên xã, đường đến thành phố được kiên cố hóa; trên 72% các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa, đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch sẽ đạt trên 71%; trên 82% số kênh mương được kiên cố hóa… Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả cao có sự liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của 02 xã còn 2,05%. Thành phố Bắc Kạn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại UBND thành phố Bắc Kạn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn đã ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tỉnh và thành phố Bắc Kạn bổ sung chỉnh sửa báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để trình Trung ương xét duyệt. Tuy nhiên, thành phố cần lưu ý vấn đề về đường giao thông, môi trường, trang bị dụng cụ luyện tập ngoài trời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tích cực tuyên truyền để người dân nhận thức được lợi ích khi xây dựng NTM. Đối với công tác xây dựng hồ sơ, cần rà soát, bổ sung số liệu, văn bản trong hồ sơ, thể hiện rõ minh chứng các tiêu chí đã đạt…

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã tiếp thu các đề nghị của Đoàn thẩm định. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, UBND thành phố nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nội dung yêu cầu theo đúng quy định để đề nghị xét thành phố Bắc Kạn hoàn thành xây dựng NTM.

                           Hoàng Thạc