Khau Cút làm đường bê tông mừng Đảng đón xuân

Con đường nội thôn dài hơn 500m, bề mặt rộng 02m, dộ dày 16 cm được bê tông hóa với kinh phí gàn 700 triệu đồng. Trong đó người dân thôn Khau Cút tham gia đóng góp hơn 300 triệu đồng, còn lại vốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian 07 ngày tuyến đường được hoàn thành trong tháng 12/2015 theo đúng thiết kế công trình đề ra.

 Được biết, đoạn đường này trước đây là đường mòn theo triền đồi có 10/42 hộ dân trong thôn sinh sống đi lại rất khó khăn. Với việc tham gia đóng góp ngày công lao động, người dân thôn Khau Cút đã có đường bê tông đi lại ngay dịp Tết dương lịch, chuẩn bị đón một mùa xuân mới Bính Thân năm 2016./.