Khối Thi đua số 1 tổng kết nhiệm vụ năm học 2021 -2022

Chiều 04/7/2022, Khối Thi đua số 1 gồm 08 đơn vị phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thành phố tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022.  Đồng chí Cù Thị Huệ – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì.

Các đại biểu 08 đơn vị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố qua nghe dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 khối thi đua số 1; kết quả kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Khối đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị, cơ bản nhất trí về nội dung và có đề xuất bổ sung thêm một số kết quả để xem xét toàn diện các nhiệm vụ năm học 2021 -2022, thuận lợi trong việc thảo luận, bình xét, suy tôn.

Đơn vị Trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Năm học 2021 -2022, các đơn vị thành viên khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Bắc Kạn, đã chủ động tham mưu chỉ đạo về chuyên môn, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021 -2022 và các nội dung khác của Khối thi đua số 1, nhưng tập thể Khối vẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn với nhiều kết quả nổi bật: Đơn vị Trưởng khối đã xây dựng Kế hoạch số 37/KH- KTĐ1, ngày 10/02/2022 về hoạt động Khối thi đua 1 các phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022; triển khai Danh mục tiêu chí thi đua năm học 2021-2022 (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT); 100% các đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học/chăm sóc giáo dục trẻ. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy học và giáo dục học sinh theo  chương trình của Bộ GD&ĐT và phù hợp với thực tế địa phương; đổi mới PPDH, đánh giá chăm sóc, giáo dục trẻ; đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học và theo đúng quy định. Chỉ đạo các nhà trường đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên bài học; chọn cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn và tổ chức tập huấn, hội chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV. 100% các đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý và dạy học. Trong thời gian nghỉ học trực tiếp do dịch COVID-19, PGD&ĐT đã chỉ đạo và trợ các trường chủ động sử dụng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến để tổ hỗ chức dạy dạy học an toàn trên mạng cho học sinh. Chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng video bài giảng hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình; tổ chức các cuộc thi cấp huyện/thành phố và thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 100% các đơn vị đã tham mưu với UBND các huyện/thành phố, Sở GD&ĐT đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo đủ và đáp ứng yêu cầu cơ bản về trang thiết bị dạy học tối thiểu, trường lớp học cho học sinh. Nhiều đơn vị đã tham mưu sắp xếp mạng lưới trường lớp học tương đối hợp lý.

Cụ thể, về giáo dục mầm non: 8/8 đơn vị đạt tỷ lệ 100% huy động trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đến; Tỷ lệ huy động trẻ đến trường từ 0-2 tuổi: cao nhất là Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn (vượt chỉ tiêu Nghị quyết của UBND thành phố và Nghị quyết của tỉnh Bắc Kạn). Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đơn vị Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn, Bạch Thông, Pác Nặm đạt 100%, các đơn vị còn lại đạt dưới 100% (PGD&ĐT Chợ Đồn 93,96%, Chợ Mới 98,8%, Ngân Sơn: 92,08%); 8/8 đơn vị có các nhóm lớp được học 2 buổi/ngày. Có 8/8 đơn vị có trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, trong đó Phòng GD&ĐT Ba Bể có số trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia nhiều nhất (8/15 trường), Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn có tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia cao nhất. Đối với bậc Tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đều đạt 99%  trở lên ở 8/8 đơn vị. 8/8 đơn vị có nhân viên tham dự và đạt viện giỏi cấp tỉnh; 8/8 đơn vị có trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó Phòng GD&ĐT Chợ Mới, Bạch Thông có số trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia nhiều nhất, phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn có tỷ lệ trường Quốc gia cao nhất 5/8 trường , bằng 62,5%. Giáo dục THCS: Kết quả tốt nghiệp THCS lớp 9 có 08 đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%; 8/8 đơn vị có trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, trong đó Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn có số lượng, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia cao nhất 4/6 trường = 66,67%.

Kết quả Kỳ thi, Hội thi cấp tỉnh: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (8/8 đơn vị có học sinh tham dự kỳ thi, kết quả: Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn có số lượng, tỷ lệ học sinh đạt giải cao nhất (100 giải/148 học sinh dự thi = 67,56%). Hội thi thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh có 8/8 đơn vị có Đoàn vận động viên tham gia, đơn vị có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất là Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn (113), ít nhất là Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới (30), kết quả: Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn đạt giải Nhất toàn Đoàn.

Dưới sự định hướng của đơn vị Trưởng Khối thi đua số 1, các ý kiến thảo luận và biểu tóm tắt kết quả 16 nội dung đánh giá việc thực hiện năm học 2021 -2022, các đại biểu đã thống nhất tiến hành biểu quyết bình xét và suy tôn, đề nghị khen thưởng đơn vị nhất, nhì, ba Khối thi đua số 1. Kết quả: Nhất Khối là đơn vị Thành phố Bắc Kạn; Nhì Khối là huyện Bạch Thông; Ba Khối là huyện Na Rì. Các đại biểu cũng bầu đơn vị trưởng khối, phó trưởng khối năm học 2022 – 2023 theo quy định./.

Triệu Biển