Kiểm tra bắn đạn thật đối với phân đội súng máy phòng không 12,7mm

Do làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt về vũ khí, trang bị và hệ thống thao trường….nên trung đội súng máy phòng không 12,7mm Dân quân và tổ súng máy phòng không kiêm nhiệm của đơn vị đã tiêu diệt được 100% mục tiêu theo yêu cầu của bài bắn. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tiếp theo Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các phân đội thuộc quyền nâng cao trình độ tác chiến để làm cơ sở cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Kạn năm 2016 đạt kết quả tốt./.