Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thành phố Bắc Kạn năm 2016

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2016, toàn thành phố có 23 trường mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, cấp Mầm non 08 trường, tiểu học 09 trường, THCS 06 trường. Với tổng số 304 lớp, 9516 học sinh . Số trường đạt chuẩn quốc gia là 09 trường trong đó cấp mầm non 02 trường, cấp tiểu học 05 trường, cấp THCS 02 trường. Toàn ngành có 577 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên. tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt trên 100%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%. Năm 2016, thành phố Bắc Kạn có 8/8 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt tỷ lệ 100%; Thành phố đạt tiêu chuẩn công nhận  xóa mù chữ mức độ 2 và chuẩn phổ cập THCS mức độ 1, trong đó đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 1 là 1/8 đạt tỷ lệ 12,5%; số xã, phường đạt chuẩn mức độ 2 là 5/8, đạt tỷ lệ 62,5%; số xã, phường đạt chuẩn mức độ 3 là 2/8, đạt tỷ lệ 25%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hương- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận những thành tích về công tác Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ của thành phố trong năm qua. Đồng chí cũng kiến nghị trong thời gian tới thành phố cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của các thành viên trong Ban chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục. Xác định rõ nhiệm vụ phổ cập giáo dục là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội.

Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác và khẳng định thành phố Bắc Kạn quyết tâm duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục  các cấp học trong những năm tới./.