Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Chiều ngày 24/3, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn do đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026  tại phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đoàn công tác làm việc tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Thị Minh Khai: việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử được triển khai thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên về cơ cấu, thành phần và việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, đã thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 theo đúng thời gian, quy định. Phường có 06 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai  khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 21 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 40 người.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Thị Minh Khai đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Những khó khăn, vướng mắc của phường được các thành viên trong Đoàn công tác Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn hướng dẫn để bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Ban chỉ đạo bầu cử phường tập trug cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác trước trong và sau bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử; tăng cường công tác an ninh trật tự và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, tránh những bức xúc xảy ra; về quy trình các bước trong bầu cử, về hồ sơ, cơ sở vật chất cần tiếp tục củng cố đảm bảo theo đúng quy định, đúng luật; trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử còn gặp những khó khăn vướng mắc cần chủ động kịp thời trao đổi, xin ý kiến cấp trên…

Hoàng Thạc