Kiểm tra công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm tại thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 10/8, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh do đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra công tác giảm nghèo 06 tháng đầm năm 2022 tại thành phố Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc tại xã Dương Quang,thành phố Bắc Kạn.

Trong 06 tháng đầu năm, UBND thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung như chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ,tiền điện, pháp lý cho người nghèo. Thông qua đó đã giải quyết việc làm mới cho hơn 400 lao động, đạt hơn 80% kế hoạch; có gần 7.500 người được cấp thẻ BHYT; hơn 1.500 lượt hộ nghèo được khám, chữa bệnh từ thẻ BHYT; 400 học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí; hỗ trợ cho 84 trẻ mầm non tiền ăn trưa với kinh phí 38 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho 06 hộ nghèo; phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho 335 hộ.

Để hoàn thành mục tiêu giảm 23 hộ nghèo trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,57% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2022, thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người về giảm nghèo bền vững. Đồng thời tích cực trong chỉ đạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung như: Cần tăng cường mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo trong thực hiện các dự án giảm nghèo; nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực hiện giảm nghèo với những hộ thuộc diện bảo trợ…

BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã đi kiểm tra thực tế thực hiện công tác giảm nghèo tại xã Dương Quang, tiếp thu các ý kiến của địa phương về công tác giảm nghèo để báo cáo với tỉnh có chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới./.

                                         Đặng Tuyết