Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua huyện, thành phố năm 2021

Sáng ngày 28/10, đồng chí Mã Thị Hường – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Na Rì  (tỉnh Bắc Kạn) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn về công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua huyện, thành phố năm 2021. Về phía thành phố Bắc Kạn, tiếp và làm việc với Đoàn công tác thi đua khen thưởng huyện Na Rì có đồng chí Lê Đăng Trưởng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Phòng kinh tế, Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND thành phố: Cơ bản nhiều chỉ tiêu thi đua thành phố đã đạt và vượt trở lên. Trong 10 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ, địa phương đã có nhiều tập thể cá nhân công tác trên các lĩnh vực đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và tập trung khen thưởng đối với người trực tiếp lao động sản xuất hoặc làm chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 -2020; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Cờ thi đua cấp tỉnh 02 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc 03 tập thể; Bằng khen 19 tập thể và 38 cá nhân; được UBND tỉnh nhất trí trình Huân chương lao động hạng Nhì cho 01 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể; Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 521 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 70 cá nhân, Tập thể lao động tiên tiến cho 23 tập thể; tặng Giấy khen chuyên đề, đột xuất cho 99 tập thể, 281 cá nhân.

Công tác tổ chức phát hiện, giới thiệu nhân rộng điển hình được địa phương xác định, đây là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu, học tập các điển hình, từ đó khơi dậy và nhân rộng mô hình. Đồng thời tạo động lực cho các điển hình tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác thi đua đơn vị, địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác thi đua khen thưởng huyện Na Rì cũng trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ như: Hệ thống văn bản hướng dẫn công tác khen thưởng đột xuất; một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chi khen thưởng cho các cá nhân, tập thể sau khi trình cấp Bộ, ngành khen thưởng. Hai đơn vị đã cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm trong lĩnh vực thi đua khen thưởng. Đồng thời, Đoàn công tác huyện Na Rì mong muốn được thành phố Bắc Kạn tạo điều kiện, trao đổi kinh nghiệm, mở hướng liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất giữa hai huyện, thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, các thành viên trong Đoàn công tác Thi đua khen thưởng huyện Na Rì có buổi tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà./.

Triệu Biển