Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính 6 Công đoàn cơ sở

(backancity.gov.vn)  – Trong 2 ngày (từ 26-27/6/2024), đồng chí Nguyễn Xuân Thuỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại 6 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn thành phố.

 

 Buổi làm việc của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố tại công đoàn cơ sở

Qua kiểm tra các công đoàn cơ sở gồm: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố; phòng Tài nguyên – Môi trường; Công đoàn xã Nông Thượng, phường Đức Xuân, phường Sông Cầu, Cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố. Kết quả cho thấy, các CĐCS đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: CĐCS đã thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi phí hành chính, tập trung cho hoạt động phong trào và chăm lo cho đoàn viên công đoàn; lập chứng từ, mở sổ theo dõi quỹ tiền mặt cơ bản đầy đủ, thực hiện tốt việc lập báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở với công đoàn cấp trên đúng quy định.

Đoàn kiểm tra, giám sát LĐLĐ thành phố cũng đề nghị, các CĐCS khắc phục một số mặt còn hạn chế như: Cần xây dựng đầy đủ xây chương trình công tác; nâng cao hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; một số chứng từ thu, chi tài chính công đoàn cần đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc kiểm tra giúp cho các CĐCS khắc phục những hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động./.

    CTV Xuân Thuỳ – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn