Kiểm tra hoạt động công tác hội tại Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang

 Sáng ngày 24/9/2021, Đoàn kiểm tra của Hội Cựu chiến binh thành phố do đồng chí Ma Ngọc Vũ- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố làm Trưởng đoàn có buổi  kiểm tra việc triển khai các hoạt động của Hội cơ sở, thực hiện một số nội dung liên quan đến quyền lợi và chế độ chính sách của Cựu chiến binh tại xã Dương Quang theo hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến Binh và Điều lệ Hội. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Hội CCB thành phố có các đồng chí Trịnh Thị Nhung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lưu Xuân Duy – Chủ tịch UB. MTTQ VN xã và các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Hội CCB xã, Chi Hội trưởng các thôn.       Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Hội CCB xã Dương Quang

Qua kiểm tra, các cấp Hội CCB cơ sở xã Dương Quang thực hiện hệ thống sổ sách, chế độ sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Phong trào hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững được quan tâm triển khai thực hiện. Đối với hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, Hội thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên, thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”,từ thiện, nhân đạo…,tạo được uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ma Ngọc Vũ- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Hoạt động kiểm tra này có trong kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Hội CCB thành phố, nhằm đánh giá thực trạng phong trào CCB tại cơ sở, phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả; đồng thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Xuân Thùy

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên