Kiểm tra hoạt động của Đại lý internet trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Qua kiểm tra, các đại lý được kiểm tra đều đăng ký kinh doanh dịch vụ truy nhập internet, trong đó có 15/16 đại lý sử dụng dịch vụ của VNPT và 01/16 đại lý sử dụng dịch vụ Viettel. Bình quân, mỗi đại lý có từ 15 đến 24 máy, 15/15 đại lý có máy chủ, các đại lý cơ bản đảm bảo đủ ánh sáng, 13/16 đại lý có diện tích dưới 50m2, khách hàng sử dụng dịch vụ chủ yếu là học sinh phổ thông cơ sở và phổ thông trung học chơi game online, chát, vào mạng xã hội, một số khách hàng sử dụng dịch vụ internet để khai thác thông tin phục vụ cho công tác, học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên một số đại lý vẫn còn để khách hàng truy nhập vào một số trang web có nội dung không lành mạnh. Một số đại lý đã được cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình tập huấn do Viễn thông Bắc Kạn tổ chức.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra có 05 đại lý không xuất trình được hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet; 11/15 đại lý có biển hiệu đại lý nhưng biển hiệu không có số giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định; 13/15 đại lý niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ nhưng nội quy đã cũ và không còn phù hợp với quy định hiện hành; 02 đại lý không có thiết bị và nội quy phòng cháy chữa cháy; 07 đại lý có thiết bị nhưng không có nội quy phòng cháy chữa cháy; các đại lý chưa thực hiện việc niêm yết danh sách trò chơi G1 theo quy định; việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể…

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các chủ đại lý internet khắc phục những tồn tại trong việc kinh doanh đại lý internet, đồng thời tuyên truyền cho các chủ đại lý thực hiện Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng./.