Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “Dân vận khéo” tại phường Huyền Tụng

Sáng ngày 14/9, Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào Dân vận khéo thành phố Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra tại phường Huyền Tụng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng (TP.Bắc Kạn)

Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Phường Huyền Tụng đã ban hành các Kế hoạch về thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, nhằm tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ và thực hành dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua Quy chế dân chủ cơ sở đã nêu cao được vai trò giám sát của nhân dân; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đều được công khai theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện đạt 50%, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa. Đối với phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện. Các tổ dân phố, tổ chức trên địa bàn đăng ký xây dựng 06 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, có 03 mô hình được biểu dương, khen thưởng.

Buổi kiểm tra đã dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cũng như phong trào “Dân vận khéo” tại địa phương; đề ra hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của phường Huyền Tụng trong việc triển khai xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”. Đồng thời, đồng chí đề nghị, phường tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy ước, hương ước tại các tổ dân phố, để bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình hiện nay; rà soát, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình dân vận khéo; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình trang trại, gia trại, phát triển rau sạch, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 ; triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người dân; về công tác cán bộ, cần nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân…

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại tổ Giao Lâm và Tổng Nẻng.

Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên