Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang

Tính đến thời điểm hiện nay, xã Dương Quang đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, với những kết quả như: Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đã đạt 30 triệu đồng/người; trên 70% các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 10/10 thôn đã có nhà văn hóa; thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm; trường lớp học được đầu tư, xây dựng khang trang; xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả; quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Qua kiểm tra, thẩm định của đoàn công tác, xã Dương Quang vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt như tiêu chí số 02 giao thông; tiêu chí số 05 về trường học; tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa. Một số tiêu chí đã đạt tuy nhiên tỷ lệ còn ở mức độ thấp, một số tiêu chí phải rà soát lại. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị xã Dương Quang rà soát lại tất cả các tiêu chí theo hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng hiện đang thực hiện để đảm bảo tiến độ kế hoạch; Đoàn công tác cũng đã hướng dẫn xã thực hiện một số nội dung chưa hoàn thiện trong từng tiêu chí.

Đồng chí Hoàng Văn Giáp – Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh đề nghị xã tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi làm việc; Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xã sớm hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch./.