Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Ngày 6/5/2015, đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Triệu Việt Tiến – Phó Giám đốc sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 22), cùng đi có đại diện của Sở Tài chính, Sở lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn đã có buổi việc tại Thành phố Bắc Kạn. Dự cùng đoàn kiểm tra có đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QĐ 22 của Thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo Thanh phố, lãnh đạo UBND 8 xã, phường.

Tại buổi làm việc Ban chỉ đạo Thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Ngày 10/12/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 phê duyệt hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố là 129 hộ hộ với tổng kinh phí 1.660.00.000 đồng; trong đó 71 hộ thuộc diện xây mới, 58 hộ thuộc diện sửa chữa. Trong năm 2014, số hộ đã thực hiện là 57 hộ, số hộ đã hoàn thành 35 hộ; số hộ đang triển khai xây dựng 06 hộ; tổng kinh phí đã giải ngân là 1.284.000.000đồng số kinh phí còn lại sẽ được thực hiện vào tháng 5, 6/2015.

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao Thành phố đã triển khai thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong điều kiện khó khăn thiếu vốn nhưng đã triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng. Đoàn kiểm tra tiếp thu những kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc ở một số hộ thuộc phường Phùng Chí Kiên còn gặp khó khăn do chưa có Giấy chứng nhận QSDĐ, một số hộ thuộc xã Dương Quang nằm trong quy hoạch Hồ Nặm Cắt. Phát biểu tại cuộc họp, đoàn kiểm tra đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các đối tượng được hưởng.

Sau khi kiểm tra tại Thành phố, đoàn kiểm tra đã xuống kiểm tra việc thưc hiện Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg tại phường Sông Cầu, xã Xuất Hóa và xã Dương Quang./.