Kiểm tra triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố

Chiều 14/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Làm việc với đoàn có Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, tổ công tác Đề án 06 của thành phố và các xã phường đã phối hợp cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tiến hành tuyên truyền tới người dân các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Hiện nay, công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa của thành phố chủ yếu thực hiện 02 phương thức sử dụng thông tin về cư trú để phục vụ giải quyết TTHC là sử dụng điện thoại quyét mã QR trên căn cước công dân và xem trực tiếp thông tin qua ứng dụng VneID trên điện thoại của công dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, cấp thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 174 hồ sơ có yêu cầu đính kèm giấy tờ, tài liệu chứng minh thay thế cho hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp xã tiếp nhận 288 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp hơn 200 hồ sơ. Qua đánh giá, thực hiện Đề án 06 thành phố cũng còn một số tồn tại, hạn chế, khi sự vào cuộc của một số ban, ngành còn chưa quyết liệt, chủ yếu giao đơn vị Công an tham mưu. Trình độ cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công còn hạn chế, đặc biệt là cấp xã, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Công tác thu nhận CCCD kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cũng gặp một số khó khăn nhất định, sự hiểu biết, nhận thức của người dân còn hạn chế, đặc biệt là việc tiếp cận, sử dụng các thiết bị di động để đăng nhập, sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập trên không gian mạng…

Đoàn kiểm tra, kiểm tra tại bộ phận một cửa và trả kết quả thành phố Bắc Kạn.

 Đoàn công tác của UBND tỉnh đề nghị, các cấp, ngành thành phố chủ động, tích cực thực hiện Đề án, trong đó tuyên truyền tới người dân các phương thức triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau như loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, lồng ghép vào các cuộc họp thôn tổ, tăng cường hỗ trợ công dân sử dụng các DVC thiết yếu; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hiểu được ý nghĩa về thực hiện, ứng dụng Đề án 06 trong việc tham gia giải quyết TTHC qua cổng DVC của tỉnh, Quốc gia,…

Minh Cường

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên