Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của dự án cải tạo và trồng cây cam quýt tại tổ 19, phường Sông Cầu

Chiều ngày 01/12, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn và Hội Nông dân phường Sông Cầu phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố đi tham quan, kiểm tra mô hình sử dụng vốn vay của dự án cải tạo và trồng cây cam quýt tại tổ 19, phường Sông Cầu.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hộ ông Nguyễn Duy Tư tổ 19, phường Sông Cầu

Chi hội Nông dân tổ 19, phường Sông Cầu có tổng số 16 hội viên trong đó một số hộ đã và đang phát triển rất hiệu quả vườn cây quýt. Để hỗ trợ các hộ về giống, vốn và nhân công, Hội Nông dân phường đã xây dựng mô hình cải tạo và trồng mới cây cam, quýt, tạo điều kiện cho nông dân được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích trên địa bàn thêm 8ha, cải tạo, chăm sóc 10ha, khi cho thu hoạch tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ thực hiện dự án từ 150 triệu đồng trên một năm trở lên.

Qua thực tế kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả của một số hộ gia đình như: gia đình ông Nguyễn Duy Tư, gia đình bà Triệu Thị Thu Điệp… và tiếp thu các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của chủ mô hình, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân phường Sông Cầu đánh giá các hộ sử dụng vốn vay đúng theo quy định, đúng mục đích, sản lượng quả đạt năng suất cao. Tuy nhiên, về mẫu mã sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân các xã, phường cần tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn để hỗ trợ cho các hộ dân khi được vay vốn, có thêm kỹ thuật chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàng Thạc