Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp tại thành phố Bắc Kạn

Sáng 06/7/2022,Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Đề án về phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Diệp-Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất rượu mơ tại Công ty Asuka Việt Nam tổ 7, phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn.

Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Đề án. Xây dựng và ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình hành động, công văn chỉ đạo, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

Đối với Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, thành phố thành lập mới được 07 HTX, vượt 350% kế hoạch, nâng tổng số HTX lên 37 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 22/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông- lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành phố Bắc Kạn xây dựng và thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2022. Theo đó, duy trì chăm sóc, mở rộng diện tích cây mơ, cam, quýt, hồng không hạt, chuối; tổ chức trồng rừng được 176ha, đạt 70% kế hoạch, tiếp tục vận động các chủ rừng tham gia vùng rừng nguyên liệu, đạt tiêu chuẩn chứng chỉ rừng FSC và sản xuất theo chuỗi giá trị.

Qua triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực như: Nhân dân dần thay đổi tư duy sản xuất từ đơn lẻ sang tập thể; mạnh dạn đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn cây ăn quả; đầu tư xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế về nguồn lực, năng lực quản lý, sản phẩm chưa đủ số lượng để liên kết sản xuất với các doanh nghiệp…

Thành phố Bắc Kạn đề nghị tỉnh quan tâm, tạo đầu mối đối với các sản phẩm cây dược liệu để các địa phương có cơ sở liên kết, tạo niềm tin cho người dân yên tâm sản xuất; có chính sách hỗ trợ hoạt động tỉa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn và nâng mức hỗ trợ cấp chứng chỉ FSC.

Đoàn công tác của tỉnh đề nghị thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể; tiếp tục phát triển các cây trồng thế mạnh theo chuỗi liên kết phù hợp với điều kiện từng địa phương; thực hiện số hóa trong quản lý các HTX…/.

                                Hoàng Thạc