Kiểm tra vốn vay học sinh sinh viên tại xã Dương Quang

Đoàn kiểm tra đã làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã có đồng chí Trưởng ban xóa đói giảm nghèo, đồng chí cán bộ tín dụng và Ban xóa đói giảm nghèo xã Dương Quang.

Đồng chí Lâm Văn Tiềm – Chủ tịch UBND xã, trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã đã báo cáo hoạt động cho vay vốn học sinh sinh viên trên địa bàn xã Dương Quang.

Theo đó, tổng dư nợ học sinh sinh viên là 210.700.000đ với 16 hộ vay, không có nợ quá hạn và lãi tồn. Hiện nay việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi này rất hiệu quả, các hộ đều sử dụng đúng mục đích, qua đó đã tạo điều kiện cho sinh viên theo học tại các trường và giảm gánh nặng về tài chính cho các hộ gia đình có con em đi học. Ngoài ra, đồng chí cũng đề xuất với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành và Chính phủ nâng mức cho vay từ 1.250.000đ/tháng/HSSV lên 1.500.000đ/tháng/HSSV.

 Đoàn cũng gặp gỡ trực tiếp với một số hộ dân có dư nợ học sinh sinh viên thôn Nà Cưởm và Nà Dì để thăm nắm tâm tư, nguyện vọng đề xuất của họ. Nhìn chung các hộ đều sử dụng vốn hiệu quả, tuy nhiên do điều kiện còn khó khăn nên mức gửi tiết kiệm còn thấp. Đa số các hộ dân đều có nhu cầu trả lãi hàng tháng trong thời gian ân hạn.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đã kết luận và thông qua biên bản làm việc.