Kinh nghiệm vận động Nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng của Chi bộ Bản Vẻn  

Thực hiện tốt công tác thông tin, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, coi các hộ dân trong diện thu hồi đất làm trung tâm để tuyên truyền, vận động. Đó là kinh nghiệm mà Chi bộ Bản Vẻn đã triển khai trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn).

Người dân Bản Vẻn đồng thuận cao với Dự án Cụm Công nghiệp Huyền Tụng triển khai trên địa bàn.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Huyền Tụng được phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn và điều chỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2021. Vị trí xây dựng tại tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng và tổ 1A, phường Đức Xuân. Trong đó, phần lớn nằm trên địa phận tổ Bản Vẻn, với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 10ha của 42 hộ dân (thu hồi đất ở của 04 hộ, các hộ còn lại thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp). Các hộ dân mất đất, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Khi phải mất đi phần lớn diện tích đất sản xuất đều rất băn khoan, lo lắng.

Để người dân nhất trí với chủ trương của tỉnh, thành phố, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngoài sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của Chi bộ tổ Bản Vẻn đóng vai trò then chốt.

Ông Vi Văn Ái- Bí thư chi bộ tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng cho biết: Hiểu rõ đây là dự án trọng điểm của thành phố, Chi bộ xác định công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước. Chi bộ đãtập hợp những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, các tổ chức Hội, đoàn thể tuyền truyền thông tin về dự án tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm các quy định về giải phóng mặt bằng, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, thực hiện bàn giao đất.

Để chuẩn bị tốt cơ sở pháp lý phục vụ việc tuyên truyền, vận động, Chi bộ thu thập các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách bồi thường tái định cư. Sau khi cùng nhau nghiên cứu nắm rõ mới lập kế hoạch tuyên truyền thông qua các hình thức như: Họp chi bộ, họp tổ, bảng tin tổ, phối hợp tổ chức đối thoại giữa Nhân dân với Bản Quản lý dự án…,

Ông Hà Nhân Kháng, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ Bản vẻn chia sẻ: Trong nội dung tuyên truyền, các thành viên Ban công tác mặt trận luôn nêu rõ tầm quan trọng của Dự án để người dân hiểu, như: Khi Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động, kết nối giao thông, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề; khu dân cư được quy hoạch theo hướng đô thị hóa sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội địa phương. Để tạo sự đồng thuận cao, tổ cũng áp dụng phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong đó, có 03 đảng viên thuộc diện thu hồi nhà ở và đất nông nghiệp đã gương mẫu đi đầu nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, tạo niềm tin để Nhân dân đồng thuận làm theo.”

Trong quá trình tuyên truyền, các thành viên Ban công tác mặt trận cũng quan tâm tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình, chủ động tổng hợp kiến nghị, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết để bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

Bà Hứa Thị Hân là hộ dân thuộc diện thu hồi đất ở và giá trị tài sản gắn liền bày tỏ: “Ban đầu gia đình rất lo lắng khi bị thu hồi đất ở. Được chính quyền các cấp, chủ đầu tư, Chi bộ, Ban công tác mặt trận tổ tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Dự án đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cũng là cơ hội để sau này con em trong tổ có việc làm tại chỗ, tôi và gia đình nhất trí chủ trương và nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.”

Theo Chi bộ tổ Bản Vẻn, ngoài những thuận lợi, quá trình vận động bàn giao mặt bằng cũng gặp một số khó khăn. Vì có 12 hộ dân chưa đồng tình với mức bồi thường, có 08 hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường vì muốn chủ đầu tư thu hồi hết phần diện tích đất ngoài chỉ giới và có một số hộ dân vẫn trồng hoa màu trên diện tích đất đã thu hồi. Đối với những hộ dân này, tổ mời phường, Ban Giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư cùng nhau tuyên truyền, giải quyết.

Những cách làm chủ động, bài bản của Chi bộ Bản Vẻn đã giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, từ đó 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, Dự án Cụm Công nghiệp Huyền Tụng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hiện đang mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

                                      Hoàng Thạc