Kỳ họp 12, HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016- 2021

Chiều ngày 31/3, HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp 12 tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự  có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; Đại diện lãnh đạo HĐND – UBND -UB.MTTQ VN thành phố;Lãnh đạo các phòng, ban thành phố, UBND xã, phường.

 Toàn cảnh kỳ họp

Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. HĐND thành phố tổ chức thành công 18 kỳ họp gồm: 11 kỳ họp thường lệ, 05 kỳ họp bất thường và 02 kỳ họp chuyên đề. Các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền đều được HĐND thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp, đảm bảo đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2020, HĐND thành phố ban hành 121 Nghị quyết (gồm 17 văn bản quy phạm pháp luật và 104 văn bản áp dụng pháp luật). Trong đó có nhiều Nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III.

Hoạt động giám sát được chú trọng với phương thức linh hoạt, tiến hành sâu kỹ, tăng cường về số lượng, nội dung chuyên đề bao trùm những vấn đề xây dựng và phát triển thành phố mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã được đổi mới về hình thức, mở rộng về đối tượng, địa bàn và tăng về số cuộc, số lượt người tham gia; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và qua phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải nội dung kỳ họp đến đại biểu và nhân dân, công tác điều hành kỳ họp đảm bảo linh hoạt, phù hợp. HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và địa phương, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố luôn nêu cao tinh thần xây dựng, đoàn kết, phát huy tốt vai trò của từng thành viên, tích cực thực hiện cải cách hành chính và tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Các kỳ họp chuẩn bị chu đáo; HĐND thành phố tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đại biểu HĐND tích cực hoạt động, phát huy vai trò đại diện cho cử tri kiến nghị các vấn đề nhân dân, cử tri quan tâm. HĐND thành phố có sự cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, ban hành các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương. Thường xuyên phối hợp thực hiện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng HĐND các cấp; HĐND quyết định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, tạo diện mạo mới cho thành phố. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội thành phố Bắc Kạn đề ra cơ bản đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VI và Nghị quyết HĐND thành phố hàng năm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các cơ quan tư pháp chủ động cải cách tư pháp, công tác thực thi pháp luật, góp phần xây dựng định hướng Nhà nước pháp quyền và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng xã hội an toàn, ngày càng phát triển bền vững. Trong thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chuyển giao kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp. Sau kỳ họp 12, các đại biểu trên cương vị công tác của mình tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch đề ra.

Tại kỳ họp, ngoài nghe Thường trực HĐND thành phố, đại diện UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thông qua nội dung báo cáo tổng kết công tác của nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu HĐND thành phố dành thời gian nghiên cứu thêm nội dung các báo cáo tổng kết của Ban Pháp chế HĐND, Ban Kinh tế  – Xã hội HĐND, Đoàn Hội thẩm TAND; kết quả giám sát về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa VI. Tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2021 -2030.

Qua xem xét, thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí và biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Nghị quyết về phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030.

 

Dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn trao Giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Triệu Biển  – Minh Cường