Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

0
31

Chiều ngày 30/10, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020. Đến dự có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thành ủy; Dương Hữu Bường -Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét và thông qua tờ trình, dự thảo của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư năm 2021. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-  Xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; về quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

Kết quả 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt biểu quyết, nhất trí các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp ./.

     Đặng Tuyết – Minh Cường