Kỳ họp thứ 11 HĐND Phường Đức Xuân khóa VI

Sáng ngày 31/12,  HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND khóa VI. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 nhưng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Đức Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững.

Trong lĩnh vực kinh tế: Tổng số hộ kinh doanh 879 hộ, trong đó 338 hộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và 139 hộ kinh doanh theo thời vụ. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn Phường ổn định và có xu hướng phát triển; Tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2020 đạt trên 8 tỷ 463 triệu đồng, bằng 100,3% kế hoạch. Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Đức Xuân vẫn còn tồn tại một số những hạn chế như: một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công công trình; cơi nới xây dựng trái phép.Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp có chiều hướng gia tăng. Trong tháng 4/2020, phường xảy ra 01 vụ cháy tại tổ 13 gây thiệt hại về tài sản khoảng 01 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường thoát hiểm vẫn còn xảy ra gây ảnh hưởng tới trật tự ATGT và mỹ quan đô thị. Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải. Tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông; trật tự lòng đường vỉa hè, hành lang thoát hiểm; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội phường năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND phường năm 2021. Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2021./.

Minh Cường