Kỳ họp thứ 11, HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 30/12, Hội đồng nhân dân phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách địa phương  năm 2020 và phân bổ ngân sách 2021. Báo cáo hoạt động của HĐND  và các  ban HĐND phường năm 2020…

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài, song tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn phường tiếp tục có bước phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 106 % kế hoạch; có 44 ha diện tích đất canh tác đạt giá trị trên 100 triệu đồng/ha; Tổng diện tích trồng rừng đạt trên 62 ha bằng 105% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 995 triệu đồng, bằng 122,12 % KH; tiếp nhận và giải quyết 244 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ; Triển khai xây dựng tuyến đường giao thông tại tổ Pá Danh và tổ Khuổi Mật với tổng kinh phí phân bổ 400 triệu đồng. Các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh  xã hội, quốc phòng, an ninh được ổn định giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội phường năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2021.

Hoàng Thạc- Trung tâm VHTT& TT