Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Nông Thượng (Khóa XIX)

Chiều 29/12, HĐND xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo HĐND và các phòng, ban thành phố; đại biểu HĐND xã; các Bí thư Chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo xã  tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Đình Đường được đại biểu HĐND bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND Xã Nông Thượng

Báo cáo của UBND xã Nông Thượng nêu: Năm 2020, xã đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra. Về lĩnh vực kinh tế: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, đến nay có 42 hộ sản xuất kinh doanh. Diện tích trồng lúa cả năm trên 146ha, đạt 108,9% KH. Cây ngô gieo trồng được hơn 23 ha, đạt 113,8% KH. Diện tích rau, đậu các loại trồng được 38ha, đạt 120,6% KH. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất.  Tổng thu ngân sách gần 780 triệu đồng, đạt 101,2% KH.

Thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay xã Nông Thượng có 03 thôn được công nhận Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu dự kỳ họp đã tập trung thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021; tiến hành giới thiệu, bầu chức danh phó Chủ tịch UBND xã; biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội xã năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021./.

Hoàng Thạc