Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

Sáng ngày 24/3, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố.

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021

HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 có 25 đại biểu. Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND phường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã tích cực hoạt động cùng UBND phường, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. HĐND phường đã ban hành 69 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng ở địa phương liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương…Tổ chức các kỳ họp, các hội nghị tiếp xúc cử tri đúng quy định, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có hiệu quả, chất lượng, làm rõ được trách nhiệm giải quyết của cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần vào sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả HĐND, UBND phường Huyền Tụng đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí đề nghị, HĐND, UBND phường trước mắt cần tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong nhiệm kỳ phường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức phường có tư duy đổi mới, năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần chấp hành pháp luật; tập trung  giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các công trình dự án trên địa bàn; các đại biểu HĐND phường cần chủ động  hơn nữa trong việc nghiên cứu các chính sách pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát phát huy vai trò của người đại biểu HĐND; Đối với UBND phường cần có các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn…

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, nhân trên địa bàn; nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, kỳ họp thứ 12 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX đã hoàn thành các nội dung đề ra. Tại kỳ họp 12, UBND phường khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

                                     Hoàng Thạc