Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai

Chiều ngày 26/3, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn dự và chỉ đạo.  

Đồng chí Phạm Ngọc Hải – Chủ tịch UBND phường trao giấy khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ  2016 -2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Hoạt động của Thường trực HĐND phường và các Ban HĐND phường có nhiều cố gắng, thể hiện trách nhiệm, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa sâu sát, gắn bó với nhân dân, giải quyết được những vấn đề bức xúc của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức 14 kỳ họp; ban hành 57 Nghị quyết. Các nghị quyết do HĐND phường ban hành cơ bản đã bám sát thực tế địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triền kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND phường đã phối hợp tổ chức được 20 buổi tiếp xúc cử tri, thu hút đông đảo cử tri tham gia với trên 420 lượt ý kiến đóng góp tại hội nghị. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình và giải quyết kịp thời. Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm và từng bước nâng cao thông qua việc giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa 2 kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phường tiếp tục nghe nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND phường, UBND phường, các Ban HĐND phường về tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021;tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND phường, đề ra các giải pháp để HĐND và các đại biểu HĐND phường thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, là người đại diện cho ý trí, nguyện vọng của người dân.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Hoàng Thạc