Kỳ họp thứ 12, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóaVI nhiệm kỳ 2016- 2021

Chiều ngày 29/3,HĐND phường Phùng Chí Kiên (khóa VI) tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Huế – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND phường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương,đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phường tổ chức thành công 14 kỳ họp. Các kỳ họp từ khâu chuẩn bị, tổ chức và tuyên truyền trước, sau kỳ họp đều thực hiện tốt, chu đáo. Mỗi kỳ thông qua trung bình 05 tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Trong 05 năm, HĐND phường đã ban hành 66 Nghị quyết, khi ban hành đều đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các Ban HĐND phường chủ động thực hiện tốt hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình,.. trình tại kỳ họp…, từ đó có những nhận định, đánh giá giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin trước khi quyết định.

Trong nhiệm kỳ, vai trò, chất lượng của đại biểu HĐND ngày càng được nâng lên. Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu đều chủ động lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp, nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng thời chọn lọc, đưa vấn đề ra chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp.  Đối với chức năng giám sát, HĐND phường,Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được thực hiện theo quy định. Giám sát tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND tổ chức 05 giám sát chuyên đề đối với UBND phường, chất lượng hoạt động giám sát đảm bảo, tổ chức giám sát các vấn đề nổi cộm được đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm. Các Ban HĐND phường giám sát được 10 cuộc thông qua giám sát trực tiếp theo chuyên đề và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở về tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Việc tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức của địa phương được thực hiện đúng đủ thành phần, nghiêm túc, chất lượng. HĐND phường luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đảng ủy chuyển thành Nghị quyết của HĐND phường. Đảng đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp với cơ quan chính quyền, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của UBND phường hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp và quan hệ mật thiết với UB.MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ nhằm tạo điều kiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND… Đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, các đại biểu HĐND phường đều nghiên cứu tính khả thi, hiệu quả trước khi biểu quyết, thông qua để ban hành Nghị quyết…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ghi nhận, chúc mừng kết quả của HĐND phường Phùng Chí Kiên nhiệm kỳ 2016 -2021. Trong đó, nổi bật là tổ chức chu đáo các kỳ họp HĐND phường, thực hiện tốt công tác tiếp, giải quyết công dân, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát,… góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của phường và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm đề ra. Tán thành với báo cáo tổng kết trình tại kỳ họp, đồng chí phó Chủ tịch nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như: Trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đánh giá chi tiết hơn về các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách, bảo trợ, giảm nghèo, đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đại hội TDTT theo kế hoạch; quản lý, sử dụng tốt các phần mềm dùng chung, an ninh mạng, các dịch vụ công ích,…để xây dựng các chỉ tiêu chính quyền điện tử; cán bộ lưu ý nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện tuyên tuyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tại kỳ họp, ngoài tập trung đánh giá hoạt động HĐND 5 năm nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu còn nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của UBND phường; 03 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội; 02 báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế…các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm:  Nghị quyết  về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND phường Quý I/ 2021.

Tại kỳ họp thứ 12, UBND phường Phùng Chí Kiên khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021; tặng quà lưu niệm cho các đại biểu HĐND phường./.

       Triệu Biển