Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Sông Cầu khóaVI

Chiều ngày 26/3, HĐND phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Huế – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường Sông Cầu đã không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND, đẩy mạnh công tác phối hợp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, sáng tạo trong phương thức tổ chức các phiên giải trình …đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.  Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn của Ban pháp chế HĐND phường được nâng cao về chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND phường Sông Cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung, triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp, các tài liệu phục vụ kỳ họp bảo đảm theo quy định; Công tác điều hành kỳ họp, thảo luận, chất vấn theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Các Nghị quyết của HĐND được ban hành đúng thẩm quyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chuẩn bị tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và tổng hợp các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường tổ chức được 15 kỳ họp; trong đó 11 kỳ họp thường kỳ, 04 kỳ họp chuyên đề. Ban hành 61 nghị quyết; Tổ chức được 65 cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp nhận 143 ý kiến, 100% các ý kiến, kiến nghị đều được giải quyết. Nhờ đó vai trò, vị thế của HĐND phường ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Tại kỳ họp, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường Sông Cầu biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 Minh Cường