Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Nông Thượng khóa XIX

Chiều 29/3, HĐND xã Nông Thượng tổ chức kỳ họp tổng kết công tác Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XIX

Nhiệm kỳ 20216 -2021, HĐND xã Nông Thượng chủ động đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương, Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành 64 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc. Việc ban hành các Nghị quyết được thực hiện đảm bảo đúng trình tự theo luật định. Hàng năm, căn cứ vào Nghị quyết và chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND xã đã xây dựng kế hoạch, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới, các đại biểu HĐND xã phát huy vai trò người đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay Thường trực HĐND xã phối hợp tổ chức 31 cuộc tiếp xúc cử tri, với trên 390 ý kiến. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền được giải quyết chiếm khoảng 90%, các ý kiến vượt quá thẩm quyền được Đại biểu HĐND xã tiếp thu, phản ánh đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tham luận của MTTQ về thực hiện quy chế phối hợp và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền…

Nhân dịp này, UBND xã Nông Thượng trao giấy khen cho 02 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

                                         Hoàng Thạc