Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Đức Xuân khóa VII

Sáng ngày 29/12/2021, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND khóa VII. Dự kỳ họp có các đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đặng Văn Lê- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; công tác thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Trong năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covit-19 nhưng cơ bản vẫn đáp úng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các hội, đoàn thể và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Đức Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Tổng số hộ kinh doanh 780 hộ, trong đó 204 hộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Trong lĩnh vực kinh tế: Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn phường ổn định, có xu hướng phát triển. Tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2021 đạt trên 09 tỷ 245 triệu đồng, bằng 101,26% kế hoạch. Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, “tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoáquốc phòng-an ninh ổn định và giữ vững. Phường Đức Xuân công nhận 2.235/2.376 hộ gia đình thuộc 18 tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2021; 646/2.235 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục (2019-2021).

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2022; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2022./.

Minh Cường