Kỳ họp thứ 3 -HĐND phường Huyền Tụng khóa XX

Sáng ngày 30/12, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX  nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, dự toán và phân bổ ngân sách 2022; báo cáo trả lời ý kiến cử tri; báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2021.

Dưới sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức, các hội, đoàn thể và Nhân dân, năm 2021 tình hình kinh tế – xã hội của phường Huyền Tụng tiếp tục phát triển, nhiều kết quả nổi bật như: Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 1.280 tấn, bằng 103,56% KH. Thương mại – Dịch vụ, sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định. Công tác thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.146 đồng, bằng 104,27% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển; quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Năm 2022, UBND phường Huyền Tụng phấn đấu thực hiện thu ngân sách Nhà nước đạt 1.140 triệu đồng trở lên; vận động nhân dân thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất Nông-Lâm nghiệp được giao; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 – 2025) còn dưới 07%. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt phấn đấu đạt 80%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%. Phấn đấu có từ 95% trở lên hộ đạt danh hiệu GĐVH, 80% trở lên khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa;  hạn chế tới mức thấp nhất người sinh con thứ 3; đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị của Thành phố Bắc Kạn; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng lòng đường vỉa hè.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận. Hầu các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thiếu tính quyết liệt; một số chỉ tiêu còn đạt thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún,…

Tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu đã xem xét các tờ trình, biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2022; Hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2022./.

Minh Cường