Kỳ họp thứ 3 -HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VII

Sáng ngày 30/12, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Bắc Kạn) tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cơ bản đã hoàn thành theo Nghị quyết năm 2021 đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến tháng 11/2021 đạt trên 02 tỷ 123 triệu đồng/ 01 tỷ 920 triệu đồng, bằng 111,1% dự toán. Ước cả năm thu ngân sách đạt trên 02 tỷ 181 triệu đồng đồng, bằng 113,6% dự toán giao. Hoạt động sản xuất Nông- Lâm nghiệp được duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 8,5 ha/08 ha, bằng 106,2% KH; sản lượng đạt 23,2 tấn/20,8 tấn bằng 111,5%; các loại rau màu phát triển tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa, năm 2021 phường có 1.373/1.398 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng 98,2%. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tập trung thảo luận về phương hướng, mục tiêu phát triển KT – XH năm 2022, tập trung vào các vấn đề như: Thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 vừa phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường. Nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội phường năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2022; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2022./.

Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên