Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Sông Cầu khóa VII

Sáng ngày 28/12/2021, phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách địa phương năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Trong năm 2021, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của Phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Đặc biệt kịp thời trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh.Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm là 14ha/14ha, đạt 100% kế hoạch; Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định. Đàn gia súc, gia cầm duy trì chăm sóc ổn định. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Thu ngân sách địa phương năm 2021 của phường đạt 4.781/4510 triệu đồng đạt 106% dự toán. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Năm 2021 có 2.202/2.321 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng 94,9%; trong đó có 577 hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liên tục; trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 17/21 tổ dân phố đạt danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa”.

Năm 2022, UBND phường phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt từ 4,875 triệu đồng trở lên; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 48 tấn; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên; có từ 95% trở lên hộ đạt danh hiệu GĐVH , 75% trở lên khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1,4%; duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%.; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 1%; đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH,  không để hình thành điểm nóng.

Các đại biểu HĐND phường Sông Cầu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022; các dự thảo Nghị quyết của HĐND phường năm 2022./.

Minh Cường