Kỳ họp thứ 3 -HĐND phường Xuất Hóa khóa XX

Chiều ngày 30/12, HĐND phường Xuất Hóa tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết năm 2022. Dự có đồng chí Lèng Hoàng Diệu – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp thứ 3, các đại biểu cùng nghe nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền phường Xuất Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 170ha/167ha. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 873,2/864 tấn. Diện tích ao nuôi  6,5/6ha. Diện tích trồng rừng đạt 47, 97ha. Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi như: HTX Hùng Tuyết chăn nuôi theo Viet Gap, HTX Minh Anh duy trì sản xuất các loại nấm ăn, dược liệu,…góp phần tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 991.380.800đ/900.000.000đ, bằng 110,15% kế hoạch. Chi ngân sách đạt 104,26% dự toán giao. Hộ nghèo còn 19 hộ, giảm 04 hộ so với năm 2020. Giai đoạn 2021 -2025, hộ nghèo 52/823 hộ, bằng 6,31%; hộ cận nghèo 06 hộ, bằng 0,72 %; giải quyết việc làm cho 55 người; có 787/818 hộ gia đình thuộc 07 tổ dân phố đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; công nhận 435/818 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục (2019 – 2021); có 6/7 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; mở 07 lớp giáo dục, tuyên truyền cho 1.400 lượt người tham gia với nhiều chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, phòng, chống dịch bệnh; công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo,…

Đồng chí Lèng Hoàng Diệu – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội thành phố Bắc Kạn phát biểu tại kỳ họp.

Mục tiêu năm 2022, phường Xuất Hóa phấn đấu: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 910 triệu đồng. Diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị thu nhập 100 triệu đồng/ha trở lên là 48ha; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 77%; tỷ lệ thu rác thải tại các khu dân cư đạt 80%, tại khu trung tâm là 100%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 95%, Duy trì tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên 91,72 %; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,57% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%,…

Qua thảo luận, xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường Xuất Hóa, các đại biểu HĐND phường đã thống nhất, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3./.

Triệu Biển