Kỳ họp thứ 4 – HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VII

Sáng 08/6/2022, Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 05 tháng đầu năm 2022, phường Nguyễn Thị Minh Khai cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ. Thực hiện gieo cấy lúa vụ xuân được 3ha, bằng 100% KH; về thương mại dịch vụ, số hộ kinh doanh trên đia bàn có139 hộ (tăng 04 hộ so với cùng kỳ năm 2021); thu ngân sách đến 18/5/2022 đạt hơn 922 triệu đồng, bằng 44,25% KH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Số hộ gia đình đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022 là 1.398 hộ, đạt  99,36% KH. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được phường vẫn còn có những tồn tại như: Chỉ tiêu phát triển đàn lợn, đàn gia cầm chưa đạt so với kế hoạch đề ra; về công tác cải cách hành chính, việc thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công mức độ cao và dich vụ bưu chính công ích còn hạn chế; trên địa bàn còn xảy ra việc xây nhà ở sai giấy phép, tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để bán hàng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị…

Trong 07 tháng cuối năm 2022, phường  tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế Nông – Lâm nghiệp; thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2021; Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2023. Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề của HĐND phường về công tác quản lý giáo dục trên địa bàn./.

                              Hoàng Thạc