Kỳ họp thứ 4 HĐND Phường Sông Cầu khóa VII

Sáng ngày 30/5/2022, HĐND phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND khóa VII. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 05 tháng đầu năm, công tác thu -chi ngân sách địa phương năm 2022; thông qua nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 07 tháng cuối năm 2022. Công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND phường 05 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

5 tháng đầu năm 2022, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn phường ổn định và có xu hướng phát triển; Tổng thu ngân sách thực hiện 05 tháng đạt trên 01 tỷ 340 triệu đồng, bằng 27,5% dự toán. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả; quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường đảm bảo linh hoạt, kịp thời, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc. Làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, thiên tai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Sông Cầu vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công trình; cơi nới, xây dựng trái phép, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác quản lý đô thị, thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm trên đất do Nhà nước quản lý. Công tác xã hội hóa thu gom rác thải. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn thấp, mặc dù được tuyên truyền, hướng dẫn nhưng người dân còn tâm lý e ngại. Tăng cường kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao; trật tự lòng đường vỉa hè; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Kỳ họp đã ra Nghị quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hoàng Thanh Tùng, do chuyển công tác. Quyết nghị xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND phường Sông Cầu khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2026 đối với ông Nguyễn Hà Tuấn – Chỉ huy trưởng quân sự phường Sông Cầu.

Minh Cường